Hvad er kunstterapi?

En psykoterapeutisk behandlingsmetode, hvor det kreative element indgår.

Kunstterapien tager sit udgangspunkt i C.G. Jungs dybdepsykologi og foregår i et kreativt skabende forløb. I kunstterapi skabes der hurtigt kontakt til din kreativitet. Dette er gavnligt fordi, der på denne måde vækkes skjulte sider af din personlighed til live og du får optimale betingelser for at synliggøre dit følelsesliv og udbygge kendskabet til dig selv. Fordelen ved at arbejde kreativt i terapeutisk sammenhæng er, at du får noget helt personligt og konkret, som du kan forholde dig til. Et udtryk skabt af dig selv, der indeholder vigtige informationer om dine ubevidste sider. Den kreative tilgang er desuden medvirkende til, at den terapeutiske process ofte går hurtigere end ved normal terapi.


Kunstterapi kan hjælpe dig med

 • Behandling af kriser, sorg, stress, angst, depression og lavt selvværd
 • Forståelse af din egen livshistorie
 • Motivation og vilje til at skabe dig det liv du ønsker
 • Brugbare værktøjer til at foretage ændringer i dit liv
 • Personlig vækst
 • Indre ro og balance

Målgrupper

 • Børn, unge og voksne der befinder sig i en vanskelig livssituation og oplever problemer med stress, sorg, krise, depression, angst eller lavt selvværd
 • Personer der ønsker selvudvikling og øget bevidsthed i forhold til hvordan tanker og følelser påvirker deres relationer til andre og egen oplevelse af livskvalitet
 • Kunstnere der oplever at være gået i stå i deres kreative arbejde og udtryksform
 • Par der har problemer i deres parforhold og som ønsker at udvikle sig sammen
 • Supervision af fagpersoner
 • Personalegrupper der f.eks ønsker workshops i kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering
 • Institutioner der ønsker at kunne tilbyde kunstterapi som en del af et behandlingstilbud

Kunstterapeutiske øvelser

I kunstterapi anvendes der forskellige kreative metoder, hvilket betyder, at du i øvelserne f.eks. kan udtrykke dig via ler, ostevoks, maleri, tegning, digt/fortælling, collager, kropsøvelser, drømme, dans, drama, trommer, visualisering, fantasirejser og meditation.


Metode

Indledende samtale om dine ønsker og behov, herefter du arbejder med en kunstterapeutisk øvelse. Dit kreative udtryk vil være det, som den efterfølgende samtale tager sit udgangspunkt i. I processen vil jeg være støttende, nysgerrig og undersøgende sammen med dig i forhold til det, du er optaget af.


Forudsætninger

Kunstterapi kræver ingen særlige kunstneriske forudsætninger og er derfor for alle. Det interessante i kunstterapi er, hvad der udtrykkes, det er f.eks. helt i orden at tegne tændstikmænd eller lign.

This is the content for Layout Section Tag "BUND-streg"

Designet af: DuexDesign